>

Aktualności

  • Aktualności

wygraj  nagrody

Z okazji 100-lecia Niepodległości naszej Ojczyzny Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu ogłasza Szkolny Konkurs Poetycki

pod hasłem: Moja Niepodległa Ojczyzna

Prace powinny zostać dostarczone do nauczycieli języka polskiego do 24 kwietnia 2018 r.


Regulamin konkursu:

1. Organizator: 

• Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu

2. Adresaci konkursu:

konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 i odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

• uczniowie klas IV-V

• uczniowie klas VI-VII

3. Cele:

• rozwijanie tożsamości narodowej 

• kształtowanie emocjonalnego stosunku do Ojczyzny

• krzewienie piękna języka ojczystego

• kreowanie młodych talentów poetyckich

•budzenie pamięci historycznej

                               

4. Zasady uczestnictwa:

• w konkursie może startować każdy chętny uczeń z klas IV – VII

• prace muszą być czytelne – pisane na komputerze lub ręcznie

• do każdego wiersza należy dołączyć metrykę (załącznik nr 1) oraz oświadczenie ucznia i rodzica/opiekuna (załącznik nr 2)

 

5. Uwagi końcowe:

• wiersze nie będą zwracane

• przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej podpisanej imieniem i nazwiskiem jej autora - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r.

• jury wyłoni najlepsze prace  na początku maja 2018 r. 

• decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna

• wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły 

• szkoła zastrzega sobie prawo do zatrzymania i publikowania wierszy na stronie internetowej szkoły oraz odczytania wybranych prac poetyckich podczas uroczystości wręczania nagród

• laureaci otrzymają pamiątkowe nagrody i dyplomy

 

      Wręczenie nagród  odbędzie się na uroczystym apelu.

 

Organizatorzy - jury:

                                                                                   Agnieszka Borowiec

                                                                                   Agnieszka Michalska

                                                                                   Bożena Pruszak

                                                                                   Anna Rusińska

                                                                                   Iwona Staszyńska             

 

Załączniki:                                

 

Najnowsze

Wzorowy pieszy

Wzorowy pieszy

18 września 2018
Królewska gra

Królewska gra

18 września 2018

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18elblag.sekretariat@wp.pl

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu