>

Aktualności

  • Aktualności

wygraj  nagrody

Z okazji 100-lecia Niepodległości naszej Ojczyzny Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu ogłasza Szkolny Konkurs Poetycki

pod hasłem: Moja Niepodległa Ojczyzna

Prace powinny zostać dostarczone do nauczycieli języka polskiego do 24 kwietnia 2018 r.


Regulamin konkursu:

1. Organizator: 

• Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu

2. Adresaci konkursu:

konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 i odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

• uczniowie klas IV-V

• uczniowie klas VI-VII

3. Cele:

• rozwijanie tożsamości narodowej 

• kształtowanie emocjonalnego stosunku do Ojczyzny

• krzewienie piękna języka ojczystego

• kreowanie młodych talentów poetyckich

•budzenie pamięci historycznej

                               

4. Zasady uczestnictwa:

• w konkursie może startować każdy chętny uczeń z klas IV – VII

• prace muszą być czytelne – pisane na komputerze lub ręcznie

• do każdego wiersza należy dołączyć metrykę (załącznik nr 1) oraz oświadczenie ucznia i rodzica/opiekuna (załącznik nr 2)

 

5. Uwagi końcowe:

• wiersze nie będą zwracane

• przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej podpisanej imieniem i nazwiskiem jej autora - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r.

• jury wyłoni najlepsze prace  na początku maja 2018 r. 

• decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna

• wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły 

• szkoła zastrzega sobie prawo do zatrzymania i publikowania wierszy na stronie internetowej szkoły oraz odczytania wybranych prac poetyckich podczas uroczystości wręczania nagród

• laureaci otrzymają pamiątkowe nagrody i dyplomy

 

      Wręczenie nagród  odbędzie się na uroczystym apelu.

 

Organizatorzy - jury:

                                                                                   Agnieszka Borowiec

                                                                                   Agnieszka Michalska

                                                                                   Bożena Pruszak

                                                                                   Anna Rusińska

                                                                                   Iwona Staszyńska             

 

Załączniki:                                

 

Najnowsze

Nocne przygody

Nocne przygody

16 grudnia 2018
Paczka dla Rodaka

Paczka dla Rodaka

16 grudnia 2018
Elbląska Liga Tańca

Elbląska Liga Tańca

16 grudnia 2018

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18elblag.sekretariat@wp.pl

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu