>

Aktualności

  • Ireneusz Kujawski
  • Aktualności

wydawanie wniosków

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.09.2019 r. rozpoczęliśmy procedurę

wydawania i przyjmowania wniosków o przyznanie Stypendium Szkolnego na rok

szkolny 2019/2020. Ustawową przesłanką do otrzymania przez ucznia stypendium

szkolnego o charakterze socjalnym jest kryterium dochodowe, które nie może być

wyższe niż kwota 528,00 zł netto na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym

złożenie wniosku (sierpień 2019 r.). W przypadku osób prowadzących działalność

rolniczą, kwota dochodu z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 308,00 zł.

Druki wniosków stypendialnych można odbierać/składać w gabinecie pedagoga

szkolnego – parter budynku, gabinet nr 21.

 

Ostateczny termin przyjmowania wniosków mija w dniu 15.09.2019 r.

Pedagog szkolny

Maciej Meisner

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18elblag.sekretariat@wp.pl

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu