>

Aktualności

  • Ireneusz Kujawski
  • Aktualności

31-10-2019

Szanowni Państwo,

         Gmina Miasto Elbląg realizuje projekt pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

         W ramach projektu odbędzie się cykl bezpłatnych szkoleń informatycznych dla mieszkańców miasta Elbląg, powyżej 25 r. ż., które odbywać się będą w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, ul. Gen. Józefa Bema 50.

 

        

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o poinformowanie pracowników Państwa Szkoły/Przedszkola oraz rodziców o możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń.  

Jednocześnie informuję, że pakiet dokumentów promocyjnych (plakat, ulotki, formularze zgłoszeń) znajduje się do odbioru w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu.

 

 

Tematyka szkoleń do wyboru: 

¨  Rodzic w Internecie;

¨  Moje finanse i transakcje w sieci;

¨  Mój biznes w sieci;

¨  Działam w sieciach społecznościowych;

¨  Tworzę własną stronę internetową (blog);

¨  Kultura w sieci.

 

Warianty czasowe szkoleń:

Ø  dwudniowe, z możliwością wyboru wariantu godzinowego:

ü  do południa - w godz. od 8:00 do 14:00

ü  po południu - w godz. od 14:00 do 20:00

lub

Ø  trzydniowe – po południu w godz. od 16:00 do 20:00.

 

Istnieje również możliwość uzgodnienia indywidualnie terminu szkolenia (od poniedziałku do piątku) dogodnego dla pracowników Państwa Szkoły/Przedszkola oraz rodziców (musi być min. 10 osób na dany temat).

 

*Informacje o szkoleniach można uzyskać od poniedziałku do piątku (w godz. 07:30-13:30):

Ø  w Urzędzie Miejskim w Elblągu, Departament Strategii i Rozwoju, ul. Łączności 1, Budynek Urzędu Stanu Cywilnego (Budynek „D”),  I piętro, pok. 12,

Ø  pod numerem telefonu: 55-239-33-16,

Ø  pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

*Formularz zgłoszeń należy składać:

Ø  drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Ø  faxem pod numerem telefonu: 55-239-33-46,

Ø  osobiście w Urzędzie Miejskim w Departamencie Strategii i Rozwoju, ul. Łączności 1, Budynek Urzędu Stanu Cywilnego (Budynek „D”),  I piętro, pok. 12,

Ø  tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.

1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na szkolenie pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg” (nr umowy 22/095/2019) w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-0095/18 pt. „AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTW: POMORSKIEGO, WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, PODLASKIEGO”

3) Podawane dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia rekrutacji.

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich wskazania uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji na szkolenie. Wyrażona zgoda może być odwołana w dowolnym czasie.

5) Posiadają Państwo prawo do:

- dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia  przetwarzania,

- prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


 Formularz zgłoszeń

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg”           

 

SZKOLENIE
 (proszę zaznaczyć w jakim szkoleniu chce Pan/Pani wziąć udział – max. 1)

  1. Rodzic w Internecie

   4. Tworzę własną stronę internetową (blog)

  2. Moje finanse i transakcje w sieci

   5. Mój biznes w sieci

  3. Działam w sieciach społecznościowych

   6. Kultura w sieci

Miejsce odbywania się szkoleń: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, ul. Gen. Józefa Bema 50, Elbląg

 

 

 

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU

Imię:

 

Nazwisko:

 

Data urodzenia:

 

Wiek w momencie przystąpienia do projektu (w latach):

 

Płeć (proszę zaznaczyć właściwe)

 Kobieta

 Mężczyzna

Województwo:

 

Powiat:

 

Gmina:

 

Miejscowość:

 

Ulica:

 

Nr domu/lokalu:

 

Kod pocztowy:

 

Telefon:

 

 

e-mail:

 

 

Jakie godziny szkoleń od poniedziałku do piątku są dla Pana/Pani dogodne:

Szkolenie dwudniowe:

Szkolenie  trzydniowe:

 

  godz. 8:00-14:00

   godz. 14:00-20:00

    godz. 16:00-20:00

 

               

 

Oświadczam, że (proszę zaznaczyć X kategorie, które Pani/Pana dotyczą):

TAK

NIE

Jestem osoba niepełnosprawną

Posiadam stopień niepełnosprawności – jeśli dotyczy

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miasto Elbląg, w celu rekrutacji na szkolenie pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg” (nr umowy 22/095/2019) w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-0095/18 pt. „AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTW: POMORSKIEGO, WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, PODLASKIEGO”, zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a,  art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 

(Miejscowość, data)                                                                                                              (Czytelny podpis) 

 

                Formularz zgłoszeniowy należy składać:

 

Ø  osobiście w Urzędzie Miejskim w Departamencie Strategii i Rozwoju, ul. Łączności 1, Budynek Urzędu Stanu Cywilnego (Budynek „D”),  I piętro, pok. 12,

Ø  drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Ø  faxem pod numerem telefonu: 55-239-33-46,

 

Ø  tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18elblag.sekretariat@wp.pl

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu