UCZEŃ NAUCZYCIEL RODZIC SZKOŁA

 

KONTAKT


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg
tel. 55 625-86-40
 55 625-86-43
sp18elblag.sekretariat@wp.pl

W SZKOLE
AKCJEZAPRASZAMY DO NAS DZIECI SZEŚCIOLETNIE
DOFINANSOWANIE
W NASZEJ SZKOLE  Z EFS
CZYTELNIA
PRACOWNIA KOMPUTEROWA
CERTYFIKATY
 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu w katalogu Gwiazdor
POMÓŻCIE SPEŁNIĆ NAM NASZE MARZENIE

Nasze marzenie może się spełnić! TYM MARZENIEM JEST HALA SPORTOWA. Potrzebujemy głosów elblążan. Jak to mówią nasi uczniowie - teraz albo nigdy!!! 
Od dzisiaj 18 września do 9 października trwa głosowanie. ZAGŁOSUJCIE!!
https://bo2018.umelblag.pl

INICJATYWY OGÓLNOMIEJSKIE - NUMER 17!!!!

Ważne ws głosowania na halę.
1. Wejdż na stronę https://bo2018.umelblag.pl/
2. Wybierz okręg wyborczy od 1 do 5, w którym mieszkasz
3. Jeśli masz ochotę oddaj w swoim okręgu głos na zadania inwestycje i małe projekty i KONIECZNIE INICJATYWY OGÓLNOMIEJSKIE NR 17 - NASZA HALA💗
4. Nie klikamy na tytuł, a na kwadrat obok sumy😊
5. Na koniec na dole dane osobowe.
Szkoła wspiera w okręgu nr 1 w zadaniach inwestycyjnych pozycję 2., a w małych grantach 2. i 3.

PRZEBUDOWA STRONY
UWAGA UWAGA
TRWA PRZEBUDOWA NASZEJ STRONY WWW.
WSZYSTKIE BIEŻĄCE SPRAWY NA STRONIE FACEBOOKOWEJ
kliknij tutaj>>>
rekrutacja 2017
ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Wypełnianie na stronie internetowej zgłoszeń (w przypadku dzieci z obwodu szkoły), wydruk i składanie zgłoszeń wraz z załącznikiem w siedzibie obwodowej szkoły podstawowej 04 - 19.05.2017r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2017/2018.
Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego, dostępnego na stronie internetowej www.eped.pl .

I. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzona jest zgodnie z:
1) ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59);
2) ustawą Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459);
3) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).

II. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
Naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat:
- jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej lub
- posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną
przez właściwą poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

III. ZAPISY DO SZKÓŁ OBWODOWYCH
Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, należy wypełnić elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA i wraz z załącznikiem (oświadczenie o miejscu zamieszkania) złożyć go w sekretariacie szkoły obwodowej.

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, natomiast miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej
(art. 26 § 1 Kodeksu cywilnego).
Dziecko, poza odpowiednim miejscem zamieszkania, nie musi spełniać żadnych kryteriów - do szkoły obwodowej zostanie przyjęte po złożeniu zgłoszenia w terminie
od 4 do 19 maja 2017 r.
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
IV. ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU
W przypadku dysponowania przez szkoły podstawowe wolnymi miejscami,
po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół, kandydaci spoza obwodu szkoły mogą wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Dzieci spoza obwodu szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym w oparciu o kryteria określone Uchwałą
Nr XXV/480/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Elbląg.
Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU i złożyć go wraz załącznikami w sekretariacie szkoły wpisanej
na pierwszym miejscu (szkoły I wyboru) w terminie od 4 do 19 maja 2017 r.
We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz łącznej liczby punktów, uzyskanych przez kandydata za spełnienie poniższych kryteriów:
nr kryterium liczba punktów
1 kandydat jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg 20
2 kandydat nie jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg 8
3 rodzeństwo kandydata obecnie uczęszcza do szkoły lub będzie uczęszczało w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja 4
4 wielodzietność rodziny kandydata 3
5 miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie szkoły 2
6 kandydat, którego krewni lub osoby pomagające w sprawowaniu opieki mieszkają w obwodzie szkoły 2

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka
do wybranej szkoły.

V. REKRUTACJA KANDYDATÓW Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego również biorą udział
w postępowaniu rekrutacyjnym za pomocą platformy elektronicznej.
Rodzic / opiekun prawny dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (oprócz wypełnienia wniosku lub zgłoszenia) powinien zgłosić się bezpośrednio do dyrektora szkoły z oddziałami integracyjnymi, którą jest zainteresowany.
VI. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
W rekrutacji uzupełniającej biorą udział tylko kandydaci, którzy nie zostali przyjęci
do żadnej ze szkół, wskazanych we wniosku w rekrutacji podstawowej.
VII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia,
oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.
WOŚP 2017


25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dobiegł końca. "Okazuje się, że z pediatrią ogólną jest jak z geriatrią kilka lat temu, to działka medycyny, na którą wciąż jest przeznaczane zbyt mało środków. Owszem, są przepiękne, wspaniale i nowocześnie wyposażone oddziały zarówno pediatryczne jak i geriatryczne, ale wciąż jest ich mniej niż tych niedofinansowanych" - słyszeliśmy przed 15 stycznia 2017.
Zagraliśmy!!! I udało się!!! Krzyczymy DZIĘKUJEMY!!!
Dziękujemy wszystkim pracownikom szkoły, Rodzicom i naszym Uczniom. Dziękujemy sponsorom, ofiarodawcom i wszystkim, którzy przyczynili się do zebrania tak pokaźnej kwoty. Dzisiaj możemy ogłosić, że w tym roku POBILIŚMY REKORD WOŚP 2016 - 8806 zł.
W sztabiku osiemnastki mamy, ze straganów, malowań, miszmaszu, kawiarenki, zdjęć, aukcji, wszystkich stoisk... ponad 10 tysięcy!!!
Dokładny wynik podamy po otwarciu puszek w elbląskim sztabie!!!
DZIĘKUJEMY!!! SIEMA!!!

WYŚPIEWAŁY PIERWSZE MIEJSCE
Reprezentacja zespołu w składzie: Milena, Wiktoria, Roksana i Weronika wzięła udział w międzyszkolnym konkursie pieśni patriotycznej zorganizowanym przez SP nr 4. Dziewczynki zaśpiewały piosenkę z repertuaru Lecha Makowieckiego "Honor i gniew". Piękne pełne emocji wykonanie zaowocowało zdobyciem I miejsca! Jesteśmy bardzo dumni!
W kategorii soliści wystąpiła nasza młodsza koleżanka Gabrysia, która również zdobyła I miejsce!
DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI
Poniedziałek, 21 listopada to szczególna okazja, by zastanowić się czy jesteśmy wobec siebie życzliwi, bo na całym świecie świętowany jest Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
Uchwalono go w 1973 roku w Stanach Zjednoczonych, w odpowiedzi na wojnę Izraela z Egiptem. Z czasem święto przerodziło się w całkowicie niepolityczne. W Polsce bardzo mało o nim słyszano, aż do 2006 roku, gdy jako pierwszy zainteresował się nim Wrocław. Tam też pierwszy raz w Polsce przygotowano celebrację tego święta na szerszą skalę.
Niech dniem życzliwości nie będzie tylko 21 listopada!
Uśmiechajmy się częściej. Częściej mówmy sobie nawzajem coś miłego. Stojąc w kolejce w sklepie, zamiast się denerwować spróbujmy spojrzeć życzliwie na zapracowaną kasjerkę. Pomagajmy sobie nawzajem – czasem naprawdę niewielki wysiłek z naszej strony może zmienić czyjeś życie na lepsze. Jeśli wszyscy spróbujemy być bardziej mili dla otoczenia, okaże się, że otoczenie odwzajemnia się tym samym. A kto z nas nie chciałby spotykać na swej drodze miłych, życzliwych, uśmiechniętych ludzi?
JESTEM SMART - LAIKUJCIE FILM OLGI I RAFAŁA
Film Olgi i Rafała startuje w konkursie Jestem Smart. Teraz walczymy o nagrodę publiczności zapraszamy do laiknięcia filmu na kanale yt Im więcej odsłon i komentarzy tym większa szansa na wygraną ;) Głosowanie publiczności trwa do 27 listopada do 23:59. Komentarze będą moderowane
REALIZACJA STYPENDIUM SZKOLNEGO 2016/2017
Uwaga Rodzice!
Od dnia 18.11.16r.(piątek) proszę odbierać decyzje stypendialne za okres IX-XII 2016r.(gabinet 44) Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty. Termin realizacji 18.11.16r. – 09.12.16r.
BARDZO PROSIMY O TERMINOWOŚĆ!
„ŚNIADANIE DAJE MOC”
Do programu „ŚNIADANIE DAJE MOC” przyłączyły się również dzieci z klasy 0. Dzieci poruszały wiele ciekawych tematów na zajęciach, uczyły się zasad zdrowego odżywiania. Wszystkie zgodnie decydowały, co jest dobre i korzystne dla zdrowia, a co może zdrowiu zaszkodzić. Zdobytą wiedzę dzieci wykorzystały intensywnie dziś 8 listopada. Tego właśnie dnia założyły fartuszki, umyły rączki i z niewielką pomocą pani przyrządziły przepyszne, zdrowe śniadanie. Każdy miał do wykonania określoną pracę, przy której przede wszystkim pamiętał o zachowaniu bezpieczeństwa. Kiedy wszystko było już gotowe, dzieci zasiadły przy stołach i ze smakiem zjadły własnoręcznie zrobione kanapki .
KALENDARZ
Kalendarz nadchodzących dni:
30.10 - o godz. 3.00 zmiana czasu z letniego na zimowy
31.10 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Działa Świetlica. W tym dniu nie ma obiadu.
1.11 - Święto Wszystkich Świętych - dzień bez szkoły
2.11 - zebrania klas 4-6 klik po plan>>>
3.11 - zebrania klas 1-3 klik po plan>>>
Szkolni dziennikarze - WIADOMOŚCI - # 5
ZAPROSZENIA
Zapraszamy 24.10.2016 na Rajd Papieski ! O godz.14.30-spotykamy się w szatni,zabieramy 2 bilety,legitymację szkolną, kanapkę, napój, wygodne buty i .....dobry nastrój !!! W programie-podchody w Bibliotece Pedagogicznej związane z postacią Karola Wojtyły, krótkie zwiedzanie katedry z Tronem Papieskim oraz chwila zadumy przy pomniku Świętego Jana Pawła II (można zabrać mały znicz). Zapraszamy dzieci klas 1-3,rodziców i nauczycieli. Zapisy do 21.10.2016- Anna Mienicka, Marzena Werbowska.
Zapraszamy do wzięcia udziału w przeglądzie kolęd i pastorałek, który odbędzie się 8 XII o godz.16.30 w naszej szkole. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas I-III wraz z osobami towarzyszącymi ( rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, ciocie, wujkowie itp.) Ilość osób w zespole - maksymalnie 5. Mile widziany akompaniament instrumentów, ale nie jest obowiązkowy. O udziale w konkursie zdecyduje kolejność zgłoszeń, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do 19 listopada w gab.27
Szkolni dziennikarze - WIADOMOŚCI - # 2
PRZED NAMI TYDZIEŃ TECHNOLOGII
Zapraszamy na Tydzień Technologii 2016.
W poniedziałek można przynieść do szkoły tablet!
Pamiętajcie, żeby uzgodnić to z Rodzicami!!!
We wtorek telefony komórkowe. Pamiętajcie, żeby uzgodnić to z Rodzicami!!
W środę roboty, samochody zdalnie sterowane, zabawki elektroniczne,...
Pamiętajcie, żeby uzgodnić to z Rodzicami!!!
W czwartek DZIEŃ ŚWIATŁA - przynosimy telefony komórkowe, ubieramy buty które się świecą, migają :) O godz. 11.25 - laserowa przerwa dla klas 1-3. O godz. 12.25 - laserowa przerwa klas 4-6. Wieczorem laserowa dyskoteka dla klas 4-6, wejściówka złotówka. Migający, pełen cekinów ubiór. Pamiętajcie, żeby uzgodnić to z Rodzicami!!!
SZUKAMY TALENTU PLASTYCZNEGO
Jakie jest twoje zadanie? Przeczytaj opowiadanie MISTRZYNI TALENTU LITERACKIEGO - Julii Dziemidowicz kl. 2d pt. "Kropeczka Juleczka" (wrzesień 2016) W brzuszku mojej mamy mieszkała bardzo mała Kropeczka. Ta kropeczka to ja. Byłam bardzo, bardzo mała, mniejsza od Calineczki. Mam nazywała mnie swoja małą Kropeczką. Nie pamiętam tego, ale mama często opowiada mi, jak razem spędzałyśmy czas i jak głaskała swój brzuszek. I tak rosłam, rosłam i rosłam, aż pojawiłam się na świecie. Mama dała mi na imię Julia. Teraz jestem duża. Urosłam. Ale dla mojej mamy zawsze będę najukochańszą Kropeczką. I narysuj ilustrację do niego. Prześlij na email - su.sp18elblag@gmai.com  lub przynieś na kartce do sali 46.
Szkolni dziennikarze - WIADOMOŚCI - #1.
SU OTWORZYŁ SWÓJ FANPEJDŻ ZAPRASZAMY!!!
ZACZYNAMY TYDZIEŃ KODOWANIA !!!
Właśnie dzisiaj 15.10.2016 rozpoczyna się Europejski Tydzień Kodowania. O tym, jak ważne jest programowanie w dzisiejszym świecie chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Umiejętność programowania już teraz jest kluczowa, a będzie nabierała jeszcze większego znaczenia. Stąd zainicjowany przez nas program Mistrzowie Kodowania, który od najmłodszych lat zaraża pasją kodowania uczniów i pozawala im kształcić najważniejsze kompetencje w XXI wieku. Programowanie to już nie jest domena tylko informatyków – kodują wszyscy, bez względu na wykształcenie, płeć i wiek.

W ramach Tygodnia Kodowania odbędzie się szereg interesujących przedsięwzięć. Rozpocznij przygodę z programowaniem i już dziś zacznij kodować w ramach Tygodnia Kodowania w Polsce. Oprócz tego co będzie się działo na zajęciach komputerowych zapraszamy do zabawy!!! Przed Wami pierwsze kody - Alfabet Morse'a.

DZIEŃ NAUCZYCIELA 2016
 Copyright © 2007 D. Życzkowska