UCZEŃ NAUCZYCIEL RODZIC SZKOŁA

 

W SZKOLE
KONTAKT


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg
tel. 55 625-86-40
fax 55 625-86-43
sp18elblag.sekretariat@wp.pl

CERTYFIKATYSzkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu w katalogu Gwiazdor

 

AKTUALNOŚCI
Co to jest mgła? Skąd się bierze? Czy można ją dotknąć? Na te i inne mgliste pytania dziś szukaliśmy odpowiedzi w szkolnym ogrodzie. W Wikipedii wyczytaliśmy: "Mgła – krople wody (lub kryształy lodu) zawieszone w powietrzu. Mgły różnią się od chmur (stratus) tym, że ich dolna podstawa styka się z powierzchnią ziemi, podczas gdy podstawa chmur jest ponad powierzchnią ziemi. Mgła powoduje ograniczenie widzialności poniżej 1 km. Potocznie o mgle mówimy, gdy widzialność przy gruncie jest znacznie ograniczona, w przeciwnym razie mamy do czynienia z zamgleniem. We mgle koncentracja kropel (wodność) jest większa niż w zamgleniu. Gdy kropelki mgły rosną, mgła może przekształcić się w mżawkę. Woda zawarta we mgle może osiadać na różnych przedmiotach, mówimy wówczas, że występuje osad atmosferyczny." Trudne!!! Ale faktycznie, na podwórku było wilgotno, szaro i mało przyjemnie!
Wszystko o ptakach. Według naszych meteorolgiczno-przyrodniczych informacji wygląda na to, że zima już jest blisko. Rozpoczęliśmy przygotowania do akcji Dokarmiamy ptaki. Żeby to robić musimy poznać tajniki ornitologii. Dzisiejsze naukowe zajęcia pokazały nam podział ptaków na wodne, przydomowe i fruwające. Podczas wykonywania pracy podzieliliśmy ptaki na te, które żyją w lesie i nad wodą, przy naszych domach i w miejscach niedostępnych. W ogrodzie szkolnym spotkaliśmy w ptasiej ostoi ptaki drapieżne i śpiewające. Zauważyliśmy, że na naszych drzewach juz nie ma liści dlatego mogliśmy policzyć ile gniazd założyły u nas ptaki latem.
Wszystkie szkoły biorące udział w projekcie zaproszone zostały do prowadzenia monitoringu przyrodniczego w okolicy szkoły. Głównym celem prowadzenia obserwacji i pomiarów jest przybliżenie uczniom zawodów o charakterze użyteczności społecznej w ramach tzw. „pracy w służbie”. Kandydatom do wielu zawodów stawiane są specjalne wymogi jak konieczność pracy w dni wolne i święta, czy dużej odpowiedzialności za jakość danych (np. w służbach osłony meteorologicznej lotnisk).
W projekcie proponuje się oswajanie uczniów z tym problemem oraz wyrobienie poczucia obowiązkowości od pierwszego etapu kształcenia.
Dzisiaj sprawdzaliśmy czy wieje wiatr, z jakiego kierunku wieje. Określaliśmy kierunki świata. Poznawaliśmy przyrządy meteorologiczne. Pierwszy raz zmierzyliśmy temperaturę powietrza. Wiemy co to są stopnie Celsjusza.
... co widzisz, co słyszysz, co czujesz,
co wyczuwasz smakiem, co wyczuwasz węchem,
czego dotykasz, co robisz, co sobie wyobrażasz,
co wyczuwasz intuicyjnie!
Jeannette Vos

Poznajemy świat różnymi zmysłami - usłyszały dziś dzieci. Wszystkim na początku wydawało się to bardzo proste, ale gdy zawiązały sobie oczy okazało się, że wszystko się zmieniło. Węch dzieci stał się bardziej wrażliwy. Aby dojść na swoje miejsce do ławki potrzebne były ręce, a kroki dzieci stawiały ostrożniej. Potem rozpoczęło się smakowanie i wąchanie. Mimika twarzy wskazywała czy dzieciom podobają się zapachy przypraw, cebuli. Wszystkim zdecydowanie podobał się smak brzoskwini. Krzywiły się na smak cytryny, a wykrzywiały się na smak pieprzu czy soli. Zapach ziół i przypraw rozszedł się po całej szkole, bo na koniec zmysłowej lekcji każdy zrobił pachnący obrazek. To było fajne, bo mogliśmy je oglądać i wąchać - podsumował pracę Karol.

Za nami pierwszy test. Nie wszyscy z chęcią usiedli przed monitorem. Zadania też nie były łatwe, szczególnie z j. angielskiego. Wiele z dzieci nie umie jeszcze czytać. Dopiero znają kilka literek. Dzieci zgodnie stwierdziły, że jeszcze wiele mają pracy. Czekamy na wyniki ;O)
Bawiąc się w mniejszych lub większych grupach dzieci bawią się jakby same, realizując własne zamierzenia i pomysły. W miarę wzrastania i zdobywania coraz większego doświadczenia dzieci podejmują zabawę w sposób bardziej zorganizowany, celowy i efektywny. I to widać - dzieci z klasy naukowej 1b coraz lepiej się znają i coraz więcej się uczą. Dzieci bardzo lubią zabawy konstrukcyjne, to dobrze, bo mają one maja wielkie walory kształcące, poznawcze i wychowawcze. Sprzyjają rozwijaniu zaradności życiowej oraz śmiałości w rozwiązywaniu różnych zadań technicznych.
Na dzisiejszych zajęciach dzieci usłyszały pytanie, co to jest barwa? To coś co wydać w świetle, z otwartymi oczami, a tęcza powstaje gdy pada deszcz i świeci przez niego Słońce - do takich wniosków doszli pierwszoklasiści po zajęciach. W kolejnych latach nauki dzieci powiedzą że to wrażenie wzrokowe wywołane falami świetlnymi. Wrażenie danej barwy można wywołać falą świetlną o odpowiedniej długości, jak i zmieszaniem, czyli równoczesnym działaniem, w odpowiednich proporcji trzech barw podstawowych. Na dziś wnioski maluchów są rewelacyjne;O)
Pracujemy na tablicy multimedialnej i na platformie e-learningowej.
tsi lunKlasa 1 b rozpoczęła zajęcia naukowe. Na pierwszych zajęciach zajęły się zwykłym, ale czy na pewno?, papierem. Słowo papier wywodzi się z greckiego słowa papyros, które jest prawdopodobnie zapożyczeniem z egipskiego. Dzieci "udały" się na Daleki Wschód. Wśród licznych wynalazków, które ludzkość zawdzięcza starożytnym Chinom, odkrycie papieru wyróżnia się tym, że znamy zarówno imię wynalazcy, był nim Caj Lun (Ts'ai Lun), jak i datę tego wiekopomnego wydarzenia - 105 r. n.e. Jak wiele rzeczy używanych w życiu codziennym, także papier wynaleziono przypadkiem.
Na zajęciach już nic nie było przypadkiem. Dzieci odkryły, że papier to bardzo silny materiał. Urządziły zawody w przeciąganie, trzymając się papieru i... nie porwał się. Równiutki papier jest głośny, a pogięty jest cichszy. Papier jest materiałem budowlanym i można wiele z niego zbudować. Powstały łodzie, piramidy, diamenty i domki.

1 września 2012 - STARTUJEMY!!!
W pierwszym dniu zajęć lekcyjnych rozpoczynającego się roku szkolnego 2012/2013 w imieniu Zespołu Projektowego Projektu EDUSCIENCE pragniemy życzyć Państwu radości z odkrywania tajemnic świata. Dzisiejszy dzień rozpoczyna również etap wdrażania w szkołach wypracowanych w projekcie narzędzi użytkowych. Jesteśmy przekonani, że możliwość korzystania z dostępu do platformy e-learningowej, materiałów multimedialnych, możliwość udziału w wycieczkach do instytutów naukowych, udziału w festiwalach i piknikach naukowych oraz dostępu do transmisji on-line np. ze Spistbergenu a także korzystanie z tablicy interaktywnej i zestawu do monitoringu przyrodniczego, wzbogacą ofertę kształcenia w Waszych szkołach. Cieszymy się z rozpoczynającej się współpracy i liczymy na wspaniałe jej efekty.

                        Z poważaniem
                        Leszek Lotkowski
                        Ogólnopolski Koordynator Projektu EDUSCIENCE

WYNIKI LOSOWANIA SZKÓŁ>>>

O EDUSCIENCE

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty – Działanie 3.3.4 – projekty innowacyjne

Tytuł projektu:
Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – Eduscience.

Okres realizacji projektu: 01.03.2011 – 30.11.2014
Odbiorcy: Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli z 250 losowo wybranych szkół w całej Polsce na wszystkich etapach kształcenia.

Cele szczegółowe projektu:
zwiększenie zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi/ informatyczno-technicznymi/ językami obcymi dzięki diametralnej zmianie dotychczasowej formuły nauczania;
wzrost umiejętności związanych z rozpoznawaniem i definiowaniem problemów badawczych oraz stosowaniem metod badawczych w obrębie science dzięki udziałowi uczniów w realnym procesie badawczym;
rozwój umiejętności posługiwania się technologią informatyczno-komputerową w procesie uczenia się dzięki zastosowaniu metody e-learningu/blended learningu;
zwiększenie zainteresowania science u dziewcząt dzięki zastosowaniu wrażliwych na kwestie płci form promocji projektu, prowadzeniu zajęć oraz konstrukcji programów nauczania.

Charakterystyka projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy uczniów i uczennic z całej Polski poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej.

W ramach projektu powstanie nowoczesna platforma, na której umieszczone będą lekcje z zakresu geografii, chemii, fizyki i przyrody przygotowane przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GEOPLANET, tj. Instytutu Geofizyki, Instytutu Nauk Geologicznych, Instytutu Oceanografii oraz Centrum Badań Kosmicznych. Pracom naukowców towarzyszyć będą nauczyciele praktycy pod okiem specjalistów metodyków.

Dzięki Polskiej Akademii Nauk uczniowie będą mogli korzystać bezpośrednio z wiedzy naukowców zajmujących się na co dzień naukami przyrodniczymi osiągających sukcesy na skalę międzynarodową. Młodzież biorąca udział w projekcie będzie miała okazję wziąć udział w bezpośrednich transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie.

Zaplanowano także zajęcia lekcyjne w obserwatoriach w Książu, Raciborzu, Ojcowie, Belsku, Świdrze i Helu oraz w laboratorium i Muzeum Ziemi w Krakowie. Część zajęć będzie transmitowana ze statku badawczego Oceania lub odbędzie się na statku Horyzont II, gdzie uczniowie będą mieli niepowtarzalny bezpośredni kontakt z nauką. Żaden dotychczasowy projekt z zakresu edukacji przyrodniczej w Polsce nie jest w stanie zapewnić tak „żywego” i fascynującego poznawania świata science.
Wszystkie zajęcia zmierzają do wykorzystania i wdrażania najnowszej wiedzy nt. budowy mózgu i potrzeb człowieka oraz motywowania go do działania i poznawania z własnej inicjatywy. W tym celu każdy ze stworzonych e-programów zawierać będzie nowoczesne i skuteczne metody pracy z uczniem wypracowane we współpracy z Accelerated Learning Systems oraz Edukacją Pro Futuro przy udziale światowej sławy eksperta w dziedzinie przyspieszonego uczenia się oraz doradcy rządu brytyjskiego w dziedzinie edukacji Colina Rose. Wypracowane e-materiały będą również kompatybilne z tablicami multimedialnymi, które z pewnością uatrakcyjnią proces uczenia się w szkołach uczestniczących w projekcie.

Nad techniczną stroną przedsięwzięcia pracować będzie firma American Systems posiadająca duże doświadczenie w tworzeniu narzędzi e-learningowych.

OGŁOSZENIA
 
 Copyright © 2007 D. Życzkowska