WITAMY NA STRONCE OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PRZY SP 18

  • Jesteśmy Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej (OEE) funkcjonującym w oparciu o sieć certyfikowanych obiektów działających na Zielonych Szlakach – Greenways, powołanym do życia przez Fundację Partnerstwa dla Środowiska.

Nasze zadania:

  • propagowanie korzyści wynikających z ekologicznego stylu życia;

  • dostarczanie sprawdzonych przykładów zrównoważonego rozwoju;

  • prowadzenie działań szkoleniowych, doradczych i informacyjnych dla firm, organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych, społeczności lokalnych pragnących ograniczyć swój negatywny wpływ na środowisko;

  • gromadzenie informacji służących do monitorowania oddziaływania na środowisko, w szczególności monitorowania emisji CO₂;

  • aktywna edukacja ekologiczna mieszkańców i turystów;

  • propagowanie wiedzy i informacji o możliwościach zaangażowania się w Zielone Szlaki – Greenways w Polsce (www.greenways.pl).

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ:

 

 NASZE EKO-CERTYFIKATY