WITAMY NA EKO-STRONIE "ELBLĄSKIEJ SIECI ZIELONEJ FLAGI"

NASZE HASŁO
Elbląskie placówki RAZEM DLA ZIEMI!!!
 

Elbląska Sieć Zielonej flagi jest odpowiedzią na potrzebę wspólnego działania w zakresie edukacji ekologicznej. Dzięki przedsięwzięciu, jakim było przystąpienie do międzynarodowego programu Eco-Schools, elbląskie placówki rozpoczęły istnienie sieci  pragnących uzyskać miano Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej lub certyfikat „Zielonej Flagi".

Chcemy razem promować i wprowadzać w życie zasady zrównoważonego rozwoju oraz podnosić poziom edukacji ekologicznej poprzez zaangażowanie uczniów i nauczycieli naszego miasta.

Każda ze szkól założycielskich realizuje swoje zadania i projekty, jesteśmy jednak otwarci na wspólne organizowanie kampanii lokalnych służących ochronie środowiska, podejmowaniu inicjatyw ekologicznych w szkołach, służymy pomocą kolejnym placówkom w zdobywaniu certyfikatów.

WSZYSCY, KTÓRZY SĄ W SIECI:

Przedszkole z Grupami Integracyjnymi nr 15 w Elblągu
Przedszkole nr 21 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu
Gimnazjum nr 4 w Elblągu
Gimnazjum nr 6 w Elblągu
Gimnazjum nr 7 w Elblagu
V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu
IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Elblągu
Bursa Szkolna nr 4 w Elblągu