JESTEŚMY "SZKOŁA PRZYJAZNĄ ŚRODOWISKU"

Certyfikat "Szkoła Przyjazna Środowisku" to wyróżnienie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, przyznawane placówce oświatowej za doskonalenie procesów dydaktycznych i wychowawczych poprzez realizację zagadnień z zakresu edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju. Nadaje on rangę przedsięwzięciom podejmowanym przez placówkę, która staje się wzorcem do naśladowania.
Uzyskanie Certyfikatu nie jest zadaniem łatwym dla placówki, wymaga udokumentowania wieloletnich działań ekologicznych, zaplanowania i zrealizowania przedsięwzięcia, które powinno być nowatorskie, pomysłowe i ciekawe, angażować całą społeczność szkolną i lokalną, wpływać na zmiany zachowań dzieci i młodzieży oraz dorosłych na bardziej przyjazne środowisku.

Za wieloletnie działania ekologiczne nasza szkoła
 otrzymała Certyfikat WM Kuratora„Szkoła Przyjazna Środowisku”.

Dnia 22 października 2009 roku w Kętrzynie odbyła się konferencja podsumowująca VI edycję Certyfikatu Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku”. Wśród dwudziestu trzech szkół uhonorowanych certyfikatami znalazła się nasza szkoła.

NASZE OSTATNIE EKO-AKCJE i EKO-DZIAŁANIA

W SZKOLE>>>

W OGRODZIE SZKOLNYM>>>

W MIEŚCIE I NIE TYLKO

 
 NASZE EKO-CERTYFIKATY