UCZEŃ NAUCZYCIEL RODZIC SZKOŁA

 

 

 

 

 

 

 

 

W SZKOLE
KONTAKT


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg
tel. 55 625-86-40
fax 55 625-86-43
sp18elblag.sekretariat@wp.pl

PROJEKTY UNIJNE I MIEJSKIE REALIZOWANE W SZKOLE
Projekt "Nauczyciel XXI wieku"- doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej w Gminie Elbląg
W elbląskich szkołach realizowany jest projekt unijny "Nauczyciel XXI wieku". Nasza szkoła bierze w nim także udział.
Ogólna wartość projektu wynosi 552 235 zł, w tym wartość dofinansowania 469 400 zł. Okres realizacji projektu to lata 2008-2010. Ostatecznymi beneficjentami projektu są nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu, zatrudnieni w elbląskich szkołach i instytucjach oświatowych. Podstawowym kryterium rekrutacji jest akces nauczyciela do podjęcia studiów lub kursu na kierunku priorytetowym, rekomendacja dyrektora oraz zatrudnienie
4mnauczyciela lub instruktora w jednej z elbląskich publicznych szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania.
Realizacja projektu wpłynie na podwyższenie kwalifikacji elbląskiej kadry pedagogicznej, zapobieganie powiększania się bezrobocia wśród nauczycieli, spowoduje wzrost motywacji do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Elbląski Program Profilaktyki "Odnaleźć się w sobie">>>.
Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju osobowego i społecznego uczniów niefunkcjonujących należycie w procesie kształcenia i zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty. Wsparciem objętych co roku jest 1000 uczniów z 24 elbląskich publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych. W każdej z 55 utworzonych grup przeprowadzony jestm50-godzinny cykl zajęć warsztatowych mających na celu rozwijanie wśród młodych ludzi umiejętności społecznych, m.in. asertywności, umiejętności komunikowania się, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wzmacniania poczucia własnej wartości i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Realizacja projektu wzmocni wychowawczą rolę szkół oraz przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych uczniów, którzy napotykają na bariery o charakterze ekonomicznym, środowiskowym i społecznym.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na jego realizację Prezydent Elbląga pozyskał kwotę 313.208,00 zł.

Projekt „Mój wybór – moje życie – program terapeutyczny dla uczniów elbląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt „Szkoła bliżej życia” – program zajęć pozalekcyjnych w elbląskich szkołach ogólnokształcących współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Elbląski Program Edukacyjny "Uczyć się aby być">>>.
Program pracy z młodzieżą w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Krynicy Morskiej>>>.


Owoce i warzywa dla uczniów klas I-III
 - przystąpilismy do unijnego programu „Owoce w szkole”

Głównymi celami programu jest budowanie zdrowych nawyków żywieniowych, a także przeciwdziałanie otyłości oraz chorobom cywilizacyjnym. Program obejmuje także działania towarzyszące polegające na szerzeniu świadomości dzieci nt. właściwego odżywania.

Moje dziecko idzie do szkoły” – to nazwa programu, którego realizację właśnie rozpoczyna Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa warmińsko-mazurskiego. Celem akcji jest ukształtowanie właściwych nawyków i umiejętności prozdrowotnych dzieci I klas szkół podstawowych. Pracownicy Inspekcji planują objęcie programem 205 szkół podstawowych naszego województwa.
Głównym celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat zdrowego stylu życia oraz uświadomienie im ich roli w kształtowaniu właściwych nawyków prozdrowotnych dzieci.
Wśród poruszanych tematów znajdą się między innymi zagadnienia dotyczące higieny pracy w szkole i w domu (np. dobór umeblowania w zależności od wzrostu dziecka, oświetlenie, plan lekcji, ciężar plecaków), bezpiecznego korzystania z telefonów bezprzewodowych, racjonalnego odżywiania, higieny przygotowywania i spożywania posiłków, higieny jamy ustnej, profilaktyki chorób zakaźnych (np. grypy, wszawicy i świerzbu, zakażenia meningokokami), wpływu biernego palenia na zdrowie dzieci..

 
 
 Copyright © 2007 D. Życzkowska