UCZEŃ NAUCZYCIEL RODZIC SZKOŁA

 

W SZKOLE
LINKOWNIA
Tu warto zajrzeć!!!
 
KONTAKT


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg
tel. 55 625-86-40
fax 55 625-86-43
sp18elblag.sekretariat@wp.pl

OGŁOSZENIA
 • altUwaga rodzice
  Pedagog i psycholog szkolny zaprasza do Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Jest to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.
  Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Kliknij na logo po więcej informacji.

  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Elblągu (ul. Kosynierów Gdyńskich 30) informuje, że w ramach Rządowego programu na lata 2008-2009 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” uruchamia od 28.10.08r. do 23.12.08r. „Punkt konsultacyjny” dla uczniów m.in. naszej szkoły i ich rodziców. Działa on na terenie SP-14 w Elblągu (ul. Mielczarskiego 45) w dniach:
  •  każdy wtorek od 13.00 – 17.00 (konsultacje logopedy, pedagoga)
  • każdy czwartek od 12.00 – 16.00 (konsultacje psychologa, doradcy zawodowego, dyrektora PPP nr 2
  Na konsultacje ze specjalistami można się wcześniej umówić pod numerem telefonu: (0-55) 625-82-51
  Zapraszam!
  Caritas Diecezji Elbląskiej informuje o działalności bezpłatnej świetlicy dla dzieci, przy ulicy Zamkowej 17, oferującej pomoc w nauce z języka polskiego, matematyki, oraz nauczania zintegrowanego. Z pomocy można skorzystać we wtorki, środy oraz czwartki w godzinach 14.00 – 17.00. Świetlica oprócz doświadczonej kadry pedagogicznej oferuje również, do dyspozycji, salę komputerową, gry świetlicowe oraz ciepły posiłek.
  Polecam i zapraszam do skorzystania.
  Aktualne informacje dla rodziców i uczniów zamieszczane są na bieżąco na tablicy pod hasłem 'Pedagog szkoły informuje' znajdującej się w szatni oraz na drzwiach przy głównym wejściu do szkoły. Zapraszamy rodziców jak i uczniów do czytania i korzystania z tych informacji.
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 zaprasza na swoją stronę. >>>
  Polecam szczególnie zakładkę WAŻNE!

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

poniedziałek

8.50 – 12.50

wtorek

11.00 – 13.30                14.30 – 17.00

środa

12.00 – 13.30                15.30 – 17.00

czwartek

9.00 – 9.30                    10.30 – 13.30

piątek

9.00 – 13.30

Uczniami naszej szkoły opiekuje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Elblągu
ul. Kosynierów Gdyńskich 30
tel. 643-34-35

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
PSYCHOLOG: Sylwia Szulecka

poniedziałek

11.00 – 13.30       14.30 – 15.30

wtorek

8.15 – 13.15
środa 9.00 – 10.30          11.30 – 12.30

czwartek

11.00 – 17.00
piątek 12.30 – 15.30
PEDAGOG SZKOLNY, KIM JEST I KOMU SŁUŻY?

Szkolny Pedagog - mgr Katarzyna Chadaj

Pedagog szkolny to nauczyciel, posiadający kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Jest osobą, która pomaga uczniom w różnych sytuacjach szkolnych. Krótko mówiąc, udziela wsparcia w rozwiązywaniu problemów szkolnych i rodzinnych.

Celem pracy pedagoga  jest:

 • Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

 • Udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, odpowiednio do potrzeb.

 • Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.

 • Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego wśród uczniów.

 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 • Prowadzenie doradztwa i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Wyżej wymienione zadania pedagog szkolny realizuje:

 • we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką szkolną, instytucjami pozaszkolnymi;

 • we współpracy z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi    w zakresie konsultacji, metod, form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych wypadkach.

Podobnie, jak nauczyciel przedmiotu, pedagog wykonuje  wiele innych zadań na rzecz szkoły, ucznia, środowiska, samokształcenia - uczestniczy w lekcjach wychowawczych, posiedzeniach rad pedagogicznych, zebraniach z rodzicami, jak i w zajęciach pozalekcyjnych.

 
 Copyright © 2007 D. Życzkowska