UCZEŃ NAUCZYCIEL RODZIC SZKOŁA

 


english version
W SZKOLE


STRONA PROJEKTU
ZAPRASZAMY
!!!

 

KONTAKT

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg
55-2356376

PROJEKT COMENIUS REGIO


Partnerskie projekty realizowane w ramach programu Comenius Regio stwarzają doskonałą możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania współpracy międzynarodowej.

Podstawowym celem realizowanym dzięki projektom Regio jest:

„Wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie, realizacja celów programu Comenius, a w konsekwencji wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów”.

REALIZACJA PROJEKTU

TAK TO SIĘ ZACZĘŁO

W ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła wraz z Gimnazjum nr 2, miasto Lincoln, 4 szkoły i centra ekologiczne z Wielkiej Brytanii  oraz  Urząd Miasta Elbląg, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Piaskach. Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu, została zaproszona przez panią Mariolę Chodakowską, konsultanta z ODN Elbląg, do współtworzenia projektu partnerskiego COMENIUS REGIO. Wszyscy zostaliśmy partnerami!!! Wniosek wspólnie stworzyliśmy i złożyliśmy do akceptacji. Wiosną 2010 dokonana została ocena formalna naszego wniosku, przeprowadzona przez pracowników Narodowej Agencji "Uczenie się przez całe życie" oraz ocena merytoryczna wniosku przeprowadzona przez dwóch niezależnych ekspertów zewnętrznych w każdym z krajów partnerskich -  nasz wniosek został zakwalifikowany do realizacji.  W kolejnych dwóch latach będziemy współpracować ze partnerami w naszym mieście oraz Lincolnshire realizując projekt "BLUE I GREEN - EDUCATION OUTSIDE THE CLASSROOM" - "NIEBIESKI I ZIELONY-EDUKACJA POZA KLASĄ".

PIERWSZA WIZYTA GOŚCI Z HRABSTWA LINCOLN

Dzisiaj -20 PAŹDZIERNIKA 2010 - odbyła się pierwsza wizyta 16 osób, przedstawicieli 4 szkół, Urzędu Miasta  i ośrodków edukacji ekologicznej z Lincolnshire. Goście wczoraj odwiedzili Zieloną Szkołę w Piaskach, a dziś z ciekawością i wielkim zainteresowaniem przyglądali się pracy  uczniów i nauczycieli podczas lekcji w naszej szkole i Gimnazjum
nr 2.  Odwiedzili naszą pracownie naukową, w której klasa 5c poznawała walory i właściwości kompostu. Zajrzeli do klasy 2d, uczącej się właśnie języka angielskiego. Do ogrodu na krótką lekcję geografii zaprosiły gości dzieci z klasy 2b. Wizytę zakończyli goście w śpiewającej i wesołej zerówce.
W listopadzie 2010 odbędzie sie rewizyta w Wielkiej Brytanii.

BYLIŚMY W  WIELKIEJ BRYTANII

W dniach 18 – 21 stycznia 2011 przedstawiciele naszej szkoły oraz Urzędu Miejskiego w Elblągu, Gimnazjum Nr 2 w Elblągu, Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu i Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Piaskach odwiedzili naszych partnerów projektu Comenius Regio w hrabstwie Lincoln w Wielkiej Brytanii. Grupie przewodziła Pani Mariola Chodakowska, konsultant z Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.
Pierwszego dnia odwiedziliśmy 3 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum. Dwie z nich to małe szkoły podstawowe na terenach wiejskich niedaleko Bostonu: Halton Holegate Church of England i St. Helena’s Church of England. Trzecią szkołą podstawową była Town Road w Bostonie. Gimnazjum w Bostonie odwiedzili przedstawiciele naszego gimnazjum.
W czasie pobytu w tych szkołach obserwowaliśmy lekcje różnych przedmiotów m.in. przyrody, matematyki, muzyki i języka francuskiego. Wszystkie lekcje były prowadzone w formie eksperymentów i samodzielnego dochodzenia do wniosków, a szkoły są doskonale wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne.
Następnego dnia uczestniczyliśmy w zajęciach z przyrody nad zatoką The Wash nad Morzem Północnym, a następnie odwiedziliśmy Centrum Edukacji Ekologicznej w Freiston. Badaliśmy skład fauny w stawie i obserwowaliśmy ptaki.
Ostatni dzień spędziliśmy w Lincoln, gdzie poznaliśmy cele i metody pracy w On Target Study Centre. Centrum pomaga dzieciom z problemami w nauce i zachowaniu używając niekonwencjonalnych metod.
Zaplanowaliśmy również działania na przyszłość. Szczegóły opublikujemy w późniejszym terminie.

CZAS NA PODSUMOWANIA

W dniach 28 – 31 maja 2012, 21 uczniów i 7 nauczycieli z 3 szkół podstawowych z hrabstwa Lincolnshire złożyły wizytę w naszym regionie, mieście i szkole. Szkoły te były naszymi partnerami w programie Comenius – Regio ‘Blue and Green’ – edukacja poza szkołą.
Inni partnerzy z Anglii to również:
Gimnazjum Zawodowe w Bostonie
Rada Harabstwa Lincolnshire
Ośrodek Edukacji Ekologicznej we Freiston
Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Partnerami polskimi oprócz naszej szkoły były również:
Urząd Miejski, Departament Edukacji w Elblagu
Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Piaskach
Gimnazjum Nr 2 w Elblągu.

Było to ostatnie spotkanie partnerów ponieważ projekt kończy się we wrześniu 2012.

Głównymi założeniami projektu były:
1. Promowanie współpracy między regionalnymi i lokalnymi władzami oświatowymi.
2. Wzbogacanie oferty edukacyjnej dla uczniów.
3. Porównywanie regionów, środowiska naturalnego, miast i szkół.
4. Znajdowanie podobieństw i różnic.

Nasi goście z Anglii wylądowali w Gdańsku 28 maja 2012 i zanim przyjechali do Elbląga, zwiedzili Stare Miasto w Gdańsku podziwiając jego zabytki. 29 maja , w towarzystwie 18 uczniów z SP 18, pojechali do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Piaskach podziwiając po drodze krajobraz Mierzei Wiślanej.
Po przyjeździe, angielscy i polscy uczniowie wzięli udział w interaktywnych warsztatach pod nazwą „Odkrywając Morze Bałtyckie”. Następnie cała grupa wyruszyła przez las nad morze w celu przeprowadzenia badań wody i zebrania próbek biologicznych do dalszych badań. Pobyt na plaży stał się okazją dla angielskich dzieci do zabawy w piasku, chociaż było chłodno. Po zajęciach dzieci bawiły się wspólnie na terenie ośrodka, a nawet zagrały w piłkę nożną. Była to znakomita okazja dla polskich uczniów do komunikowania się w języku angielskim.
30 maja przed południem, cała polsko-angielska grupa zwiedziła Muzeum Mikołaja Kopernika i katedrę we Fromborku. Po południu wszyscy wzięli udział w grach edukacyjnych przygotowanych przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej. Następnie grupa udała się do w Ratusza Staromiejskiego, gdzie angielscy uczniowie zaprezentowali swoje szkoły, a uczniowie polscy recytowali wiersze o przyrodzie w języku angielskim.
31 maja angielscy goście, polscy uczniowie, wiceprezydent miasta Pani Grażyna Kluge, 2 zastępców dyrektora Departamentu Oświaty Urzędu Miejskiego w Elblągu i przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu złożyli wizytę w naszej szkole. Goście obejrzeli prezentację multimedialną na temat projektu ‘Blue and Green’, quiz wiedzy o Wlk Brytanii oraz program artystyczny w wykonaniu naszych uczniów. Na zakończenie części oficjalnej obie strony wymieniły prezenty, a angielscy nauczyciele serdecznie podziękowali za wspaniałą gościnność. Następnie angielscy i polscy uczniowie wzięli jeszcze udział w lekcji przyrody w szkolnym ogrodzie i lekcji plastyki.
Czas spędzony z uczniami angielskimi był dla naszych uczniów wspaniałym doświadczeniem i okazją do komunikowania się w obcym języku, co stanowi zawsze motywację do dalszej nauki. Był również okazją do poznawania innej kultury i zachowań.
Rozstaliśmy się wszyscy z obietnicą bycia w kontakcie i nadzieją kontynuowania współpracy w przyszłości.

PARTNERZY PROJEKTU

      
   

 
 Copyright © 2007 D. Życzkowska