UCZEŃ NAUCZYCIEL RODZIC SZKOŁA

 

KONTAKT


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg
tel. 55 625-86-40
fax 55 625-86-43
sp18elblag.sekretariat@wp.pl

W SZKOLE
WITAJCIE W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

W ramach realizacji projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nasza szkoła otrzymała nieodpłatnie nowoczesny sprzęt komputerowy. Pracownia została przyznana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej .

Sprzęt jest nowoczesny, zapewniający doskonałe warunki pracy zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Nauczyciele naszej szkoły zostali przeszkoleni w zakresie stosowania technologii komputerowej. Dzięki pozyskanej pracowni mają możliwość wykorzystania komputera na swoich przedmiotach. Efektem tego będą nowoczesne i ciekawe lekcje wychodzące naprzeciw powszechnej edukacji informatycznej społeczeństwa. Uczniowie mają do dyspozycji narzędzia umożliwiające multimedialną edukację na lekcjach przedmiotowych. Dzięki takim działaniom spełniony będzie główny cel EFS jakim jest: „budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”.

W RAMACH PROJEKTU MAMY W PRACOWNI
* 10 komputerów w pracowni komputerowej
*
1 drukarka,
* 1 skaner,
* 1 komputer przenośny,
* 1 rzutnik multimedialny,
* 1 serwer,
* 1 switch.
BEZPIECZNY INTERNET

Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu w katalogu Gwiazdor   

    

 Copyright © 2007 D. Życzkowska