UCZEŃ NAUCZYCIEL RODZIC SZKOŁA

 

W SZKOLE
KONTAKT


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg
tel. 55 625-86-40
fax 55 625-86-43
sp18elblag.sekretariat@wp.pl

PROGRAM WYCHOWAWCZY NASZEJ SZKOŁY
MISJA SZKOŁY:
"SEMPER IN ALTUM"  - "ZAWSZE WZWYŻ"

NACZELNY CEL WYCHOWANIA
Wykreowanie takiego wzoru osobowości ucznia, który będzie miał wykształcone te właściwości i dyspozycje, które: składają się na kulturę ogólną; pozwalają zrozumieć otaczający go świat i znaleźć w nim swoje własne, dobre miejsce; pomagają w rozpoznawaniu świata wartości; pomagają budować własny, trwały światopogląd, u podstaw którego leży wolność osoby ludzkiej; dają poczucie więzi z tradycją i historią własnego narodu
LOGO SZKOŁY
Słoneczny kształt logo oznacza, że nasza szkoła jest radosna i otwarta, jak Ci dla których szkoła jest. Uczniowie, nauczyciele i rodzice pamiętają, że naszym mottem jest SEMPER IN ALTUM "Zawsze wzwyż".  Żółte gwiazdki na nieboskłonie to symbol realizacji programów, kształcących naszych uczniów na człowieka utożsamiającego się z rodzinnym miastem, Polską i Europą. Słoneczniki na zielonym tle to znak, że sprawy ekologii, troski o naszą Ziemię, ochrony świata przyrody, są nam bardzo bliskie. Projekt i wykonanie logo - pani Dorota Życzkowska.

DOKUMENTY SZKOŁY
STATUT SZKOŁY>>>
WARUNKI UBEZPIECZENIA 2016/2017>>>
JAK OCENIAMY

OCENIANIE ZACHOWANIA W KLASACH 4-6>>>

Oceny bieżące w klasach IV-VI
(z przedmiotów : język polski, język angielski, historia, przyroda,  matematyka, technika, informatyka, plastyka, muzyka, wf)  ustala się wg skali cyfrowej :
stopień celujący
– 6,
stopień bardzo dobry
– 5,
stopień dobry – 4,
stopień dostateczny – 3,
stopień dopuszczający – 2,
stopień niedostateczny – 1

Oceny bieżące w kl. I-III ustala się wg skali cyfrowej:
poziom WYSOKI– 6,

poziom BARDZO DOBRY – 5,
poziom ŚREDNI– 4,
poziom DOSTATECZNY– 3,

poziom NISKI– 2,
poziom BARDZO NISKI – 1
Ocena śródroczna i końcoworoczna w kl. I-III szkoły podstawowej jest oceną opisową.

 
 Copyright © 2007 D. Życzkowska