>
  • Ireneusz Kujawski
  • Doradztwo zawodowe
 Listopad 2018r

ALERGIA – przeciwwskazania:

– kontakt z alergenami ( np.: sierść, pyłki traw, pleśń, kurz, roztocze i inne),

– praca w środowisku zanieczyszczonym,

– praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,

– praca w kontakcie ze środkami drażniącymi,

– praca związana z dużym wysiłkiem fizycznym,

– narażenie na nadmierny stres i obciążenie emocjonalne.

ASTMA I INNE SCHORZENIA OSKRZELI – przeciwwskazania:

– nadmierny wysiłek fizyczny,

– narażenie na obciążenie emocjonalne i silny stres,

– przebywanie w pyle, oparach gazów i substancji chemicznych,

– praca w środowisku zanieczyszczonym, zadymionym,

– praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,

– przebywanie w pomieszczeniach narażających na kontakt z alergenem,

– praca w zmiennych warunkach środowiskowych ( częściowo w pomieszczeniu, częściowo na

wolnym powietrzu),

– przebywanie w środowisku nadmiernie wilgotnym lub zbyt suchym.

CHOROBY NEREK I UKŁADU MOCZOWEGO – przeciwwskazania:

– praca w środowisku zimnym i wilgotnym,

– praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,

– wykonywanie czynności z narażeniem na kontakt ze środkami i substancjami neurotoksycznymi   (metale ciężkie, substancje i związki chemiczne, leki),

– prace realizowane w trudnych warunkach środowiskowych,

– czynności powodujące duże obciążenie fizyczne.

CHOROBY SKÓRY – przeciwwskazania:

– prace w mikroklimacie wilgotnym lub bardzo suchym,

– prace w kontakcie z detergentami, środkami chemicznymi, produktami spożywczymi, smarami,

lakierami, olejami,

– praca w sytuacji ekspozycji społecznej chorobowo zmienionych partii skóry,

– praca w warunkach środowiskowych nasilających objawy schorzenia np.: słońce,

– praca w warunkach stresogennych.

CHOROBY STATÓW I REUMATYCZNE – przeciwwskazania:

– przebywanie w środowisku wilgotnym, w zimnych pomieszczeniach,

– praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, na wolnym powietrzu,

– prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym,

– praca związana z narażeniem na działanie drgań mechanicznych (o dużej częstotliwości).

 CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO – przeciwwskazania:

– przeciwwskazane prace w narażeniu na substancje hepatotoksyczne,

– prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym,

– narażenie na działanie czynników stresogennych, silne napięcie emocjonalne,

– prace wymuszające nieprzestrzeganie zaleconej diety ( np.: związane z degustacją potraw).

CUKRZYCA – przeciwwskazania:

– praca na wysokości

– praca przy obsłudze maszyn i urządzeń ruchu,

– prace wymagające znacznego wysiłku fizycznego,

– prace wywołujące napięcie, związane z dużym narażeniem na czynniki stresogenne,

– zawody i prace, które narażałaby na urazy pracownika i otoczenie,

– praca realizowana w zmiennych warunkach organizacyjnych,

– zawody utrudniające przestrzeganie zaleceń dietetycznych,

– praca wymagająca nadmiernego zaangażowania narządu wzroku.

MIGRENA – przeciwwskazania:

– czynności wymagające wysiłku fizycznego, związane z dźwiganiem ciężarów,

– sytuacje wywołujące silny stres, napięcie, obciążenie emocjonalne,

– praca przy obsłudze maszyn, urządzeń, powiązane z dużym wydatkiem energetycznym,

– kierunek kształcenia związany z dużą zmiennością sytuacji oraz realizowane w stanie silnego stresu i dużego napięcia nerwowego, połączone z dużą odpowiedzialnością,

– prace w mikroklimacie zimnym lub gorącym, pod ziemią , pod wodą, z narażeniem na działanie pola elektromagnetycznego,

– prace realizowane w warunkach dużego natężenia hałasu.

NADMIERNA POBUDLIWOŚC NERWOWA, NERWICA – przeciwwskazania:

– prace powiązane z dużym napięciem nerwowym, z dużą odpowiedzialnością, z narażeniem na

działanie czynników stresogennych,

– czynności wymagające dużej koncentracji uwagi i dokładności,

– prace precyzyjne wymagające skomplikowanych operacji manualnych,

– prace związane z udzielaniem pomocy innym ludziom,

– prace realizowane w sytuacjach kryzysowych lub związane z silną presja społeczną.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚC RUCHOWA – przeciwwskazania:

– praca w wymuszonej pozycji ciała,

– praca wymagająca pełnej sprawności ruchowej,

– praca wymagająca dużej precyzji i sprawności manualnej,

– praca związana z dźwiganiem ciężarów,

– praca wymagająca dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej,

– praca na wysokości,

– czynności związane z dużym wysiłkiem fizycznym.

PADACZKA I INNE SCHORZENIA PRZEBIEGAJĄCE Z UTRATĄ ŚWIADOMOŚCI LUB ZABURZENIAMI RÓWNOWAGI – przeciwwskazania:

– praca na wysokości,

– wykonywanie czynności związanych z koniecznością używania maszyn i urządzeń będących w ruchu,

– prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej,

– czynności wymagające dużej koncentracji uwagi,

– czynności wymagające wysiłku fizycznego związane z dźwiganiem ciężarów,

– sytuacje wywołujące silny stres, napięcie, obciążenie emocjonalne,

– praca przy obsłudze maszyn i urządzeń powiązana z dużym wydatkiem energetycznym,

– praca w mikroklimacie gorącym i zimnym, pod ziemią, pod wodą, z narażeniem na pole

elektromagnetycznym.

– kierunki kształcenia związane z dużą zmiennością sytuacji oraz realizowane w stanie silnego stresu i dużego napięcia nerwowego połączone z dużą odpowiedzialnością,

– praca w środowisku z pulsującym, zmiennym światłem,

– względne ograniczenie: długotrwała praca z komputerem.

SCHORZENIA NARZĄDU MOWY – przeciwwskazania:

– prace wymagające długotrwałego wysiłku głosowego,

– prace związane z kontaktem werbalnym z innymi osobami,

– prace związane z obsługą klientów,

– zawody związane z silną ekspozycją społeczną,

SCHORZENIA UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO/np.: białaczka i inne/ – przeciwwskazania:

– prace z narażeniem na substancje wielotoksyczne,

– prace związane z narażeniem na uszkodzenie ciała, urazy i skaleczenia,

– prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym,

– narażenie na silny stres i obciążenie emocjonalne,

– prace w zmiennych i trudnych warunkach atmosferycznych,

SRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA – przeciwwskazania:

– praca obciążająca fizycznie/ z dużym wysiłkiem fizycznym.

– praca w długotrwałej ciągłej pozycji stojącej lub w wymuszonej pozycji ciała ( np.: siedzącej, z

pochyleniem itp.).

– praca związana z dźwiganiem ciężarów,

– praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej,

– praca na wysokości.

 WADY SERCA i inne schorzenia układu krążenia ( uwzględnić należy wydolność fizyczną oraz

ewentualne zagrożenie utratą świadomości) – przeciwwskazania:

– praca związana z wysiłkiem fizycznym i dźwiganiem ciężarów,

– praca w wysokiej temperaturze lub mikroklimacie zimnym,

– prace w dusznych pomieszczeniach, pod ziemią, pod wodą, z narażeniem na działanie pola

elektromagnetycznego,

– prace związane z dużym napięciem nerwowym, narażeniem na stres i obciążenie emocjonalne,

– prace w warunkach dużego natężenia hałasu,

– praca na wysokości,

– praca przy obsłudze maszyn i urządzeń powiązana z dużym wydatkiem energetycznym (np.: maszyn w ruchu).

 WADY SŁUCHU – przeciwwskazania:

– czynności narażające narządy zmysłów na uszkodzenia,

– konieczność przebywania w hałasie,

– praca na wysokości,

– prace związane z obsługa interesantów,

– prace wymagające kontroli słuchowej wykonywanych czynności i bezpieczeństwa sytuacji,

– prace, w niektórych narząd słuchu wykorzystywany jest do diagnostyki stanu urządzeń i organizmów żywych.

WADY WZROKU (np.: silna krótkowzroczność, jednooczność, zez i inne) – przeciwwskazania:

– wykonywanie czynności precyzyjnych wymagających dużej dokładności,

– praca przy niekorzystnym lub niewielkim oświetleniu,

– praca wymagająca dużego wysiłku fizycznego,

– praca przy obsłudze maszyn w ruchu, monitorach ekranowych,

– prace wymagające dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej,

– praca w środowisku silnie zanieczyszczonym (np.: pyły, pary, gazy),

– czynności w których wymagana jest wzrokowa kontrola pracy, wymagające stałego napięcia obu lub jednego oka,

– praca na wysokościach i rusztowaniach,

– prace związane z prowadzeniem pojazdów i służbą ruchu,

– praca angażująca długotrwałe zmysł równowagi.


 


 

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18elblag.sekretariat@wp.pl

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu