>
  • Ireneusz Kujawski
  • Doradztwo zawodowe

wybór zawodu

Rola doradcy zawodowego w szkole:

Doradca zawodowy udziela pomocy w wyborze zawodu  i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych konsultacji zawodowych uwzględniając możliwości psychofizyczne, zainteresowania i predyspozycje ucznia oraz trendy rządzące rynkiem pracy.

Do doradcy zawodowego zgłoś się, gdy:

Ø Jesteś niezdecydowany i myślisz o zaplanowaniu swojej ścieżki kariery zawodowej

Ø Nie potrafisz określić swoich zasobów (zainteresowań, umiejętności, zdolności, cech osobowości)

Ø Pragniesz pogłębić swoją wiedzę o zawodach, drogach uzyskania kwalifikacji zawodowych, ofercie edukacyjnej szkolnictwa ogólnokształcącego i zawodowego

Ø Posiadasz ograniczenia zdrowotne, które stanowią przeciwskazania do wykonywania zawodu i kontynuowania nauki w wybranych szkołach ponadpodstawowych

Doradcy zawodowi udzielają porad i konsultacji w:

ü szkole

ü PP-P 2 w Elblągu, ul. Kosynierów Gdyńskich 30

ü Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu,

ul. Junaków 5 (dotyczy osób od 15 do 25 roku życia)

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18elblag.sekretariat@wp.pl

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu