>
  • Ireneusz Kujawski
  • Doradztwo zawodowe

prognoza potrzeb

BAROMETR ZAWODÓW 2018

„Barometr zawodów” stanowi jednoroczną prognozę zapotrzebowania na zawody w Elblągu i powiecie elbląskim; opracowanie przygotowywane jest corocznie przez PUP w Elblągu.

Barometr prezentuje 3 grupy zawodów:
Deficytowe -  jest to grupa zawodów, na które jest znaczne zapotrzebowanie na rynku pracy (dużo ofert dotyczących możliwości zatrudnienia i mała liczba osób posiadających kwalifikacje spełniające wymagania pracodawcy);
Zrównoważone – liczba ofert jest zbliżona do liczby chętnych poszukujących pracy w danym zawodzie.
Nadwyżkowe – liczba miejsc pracy jest mniejsza w stosunku
do liczby chętnych poszukujących zatrudnienia spełniających wymagania pracodawcy.

Szkoła Podstawowa nr 18 im Franciszka II Rakoczego
ul. Węgrowska 1
82-300 Elbląg 

 

Informacje

tel.  55 625-86-40 
      55 625-86-43

sp18elblag.sekretariat@wp.pl

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu